Privacy

  • Persoonlijke gegevens van bezoekers van de website en de eventueel verstrekte gegevens worden zorgvuldig beheerd en gebruikt.
  • Van Wijnen Groep houdt zich daarbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
  • Op de websites van Van Wijnen Groep worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals surf- en klikgedrag, zonder dat bezoekers zich behoeven te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren en/of om meer gerichte informatie op de site te kunnen plaatsen.
  • U treft op de sites van Van Wijnen Groep mogelijk links naar andere sites aan. Van Wijnen Groep kan geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking van omgang van uw gegevens op deze andere sites. Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
  • Van Wijnen Groep kan uw persoonsgegevens verstrekken aan andere geselecteerde partners van Van Wijnen Groep wanneer u zich inschrijft voor een project of zich aanmeldt voor een service of dienst.
  • Van Wijnen Groep kan uw gegevens gebruiken voor marktanalyses op hoog abstractienivo (zonder gebruik van uw persoonsgegevens).
  • Door u aan te melden geeft u Van Wijnen Groep toestemming om u via e-mail op de hoogte te stellen van nieuwbouw-gerelateerde onderwerpen waaronder maar niet uitsluitend nieuwbouwprojecten en beurzen. U vindt altijd een hyperlink onderaan het bericht om u af te melden.
  • Indien u wenst dat uw verstrekte persoonsgegevens in het geheel niet meer gebruikt worden, dan kunt u uw account laten verwijderen door een e-mail te sturen naar info@vanwijnen.nl
  • Dit Privacy Statement van Van Wijnen Groep kan worden aangepast. Check daarom regelmatig dit Privacy Statement
Hoe wil ik straks wonen is powered by:
Van Wijnen Logo
Volg ons ook op:

Meer informatie over onze privacybeleid    Meer informatie over de manier waarop wij cookies inzetten