Disclaimer

Van Wijnen Groep besteedt een constante zorg aan de website, ondanks dat kan Van Wijnen Groep niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kan Van Wijnen Groep dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. Van Wijnen Groep verstrekt door middel van haar website allen die producten en diensten welke zij zelf aanbiedt. Van Wijnen Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website. Hoewel Van Wijnen Groep alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld worden voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie.

Van Wijnen Groep is zéér selectief ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst. Van Wijnen Groep kan dan ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan. De inhoud van deze website met de daarbij getoonde impressies mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Rechten zijn aan deze informatie niet te ontleden. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Van Wijnen Groep.

Hoe wil ik straks wonen is powered by:
Van Wijnen Logo
Volg ons ook op:

Meer informatie over onze privacybeleid    Meer informatie over de manier waarop wij cookies inzetten